Wybierz kompetencje i doświadczenie

STYMULACJA POLIMODALNEJ PERCEPCJI SENSORYCZNEJ – SKARŻYŃSKIEGO (SPPS-S)

NOWOŚĆ

Zaburzenia centralnych procesów przetwarzania słuchowego w znaczący sposób mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie osób nimi dotkniętych, a do najczęściej wymienianych trudności, z jakimi się borykają, należą między innymi:

 • trudności w słyszeniu w hałasie,
 • trudności w spełnianiu poleceń słownych,
 • trudności w spełnianiu złożonych poleceń,
 • przekręcanie podobnie brzmiących słów,
 • częste prośby o powtórzenie,
 • łatwe rozpraszanie się,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • trudności w koncentracji uwagi,
 • nadwrażliwość na głośne dźwięki.

Trudności te mogą występować pojedynczo lub współwystępować (w różnym nasileniu oraz formie) z innymi zaburzeniami. Jednym z nowoczesnych treningów słuchowych opracowanych dla opisywanej grupy jest Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego (SPPS-S). Jest to terapia mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń współwystępujących z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Programy SPPS-S zostały opracowane dla 6 grup pacjentów wykazujących trudności w przetwarzaniu słuchowym współwystępujące z następującymi trudnościami:

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • dyslalią (zaburzenie mowy polegające na nieprawidłowej realizacji fonemów, czyli najmniejszych elementów składowych wyrazów, spowodowane wadami w ukształtowaniu lub uszkodzeniem peryferyjnych organów artykulacyjnych, takich jak wargi, zęby, język czy podniebienie),
 • trudnościami w koncentracji uwagi,
 • trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • jąkaniem,
 • zaburzeniami głosu.

Zaprojektowane w SPPS-S rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, dotyk), a ćwiczenia mają na celu poprawienie ich integracji i koordynacji. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie. Dlatego w terapii SPPS-S połączenie treningu funkcji słuchowych z elementami terapii psychologicznej ma tak istotne znaczenie, a efekty tej terapii dają o wiele lepsze wyniki od innych stosowanych sposobów leczenia.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINERESOWANYCH DO SKORZYSTANIA Z TERAPII NA TERENIE NASZEGO CENTRUM.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności