Wybierz kompetencje i doświadczenie

Cennik

KONSULTACJE/DIAGNOZY

WSZELKIE KONSULTACJE LEKARSKIE W CDiT INTEGRARE ZOSTAŁY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

KONSULTACJA NEUROPEDIATRYCZNA
KONSULTACJE WYŁĄCZNIE DLA STAŁYCH PACJENTÓW CDiT INTEGRARE

dr n. med. Magdalena Dudzińska

 • Każda wizyta (45-60 minut) - 350zł

KONSULTACJA W ZAKRESIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ
KONSULTACJE WYŁĄCZNIE DLA STAŁYCH PACJENTÓW CDiT INTEGRARE
lek.med. Marzena Tomkiewicz-Porwoł

 • Każda wizyta (45-60 minut) - 250zł

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

 • Wizyta do 60 minut - 180zł

SPOTKANIE WSPIERAJĄCE DLA RODZICÓW PO DIAGNOZIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA

 • Pierwsza wizyta – spotkanie z dwoma specjalistami – ustalenie kierunku działania (60 – 90 minut) - 180zł
 • Kolejne jednorazowe wizyty (do 60 minut )  - 150zł
 • Cykl 4 spotkań w miesiącu  - 500zł

KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA

 • Wizyta 45 - 60 minut - 180zł

PEŁNA DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA Z WYKORZYSTANIEM KARTY OCENY LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA (KOLD)

 • 2 spotkania do 60 minut wraz z pisemnym opisem badania - 350zł

KONSULTACJA PEDAGOGICZNA 

 • Wizyta 45 - 60 minut - 180zł

KONSULTACJA W ZAKRESIE WYRÓWNYWANIA DEFICYTÓW SZKOLNYCH

 • Wizyta 45 - 60 minut - 180zł

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTY

 • Wizyta 45 - 60 minut - 180zł

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTY W KIERUNKU KORYGOWANIA WAD POSTAWY

 • Wizyta 45 - 60 minut - 180zł

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTY W KIERUNKU SPERSONALIZOWANYCH WKŁADEK ORTOPEDYCZNYCH

 • Wizyta 45 - 60 minut - 180zł

SPERSONALIZOWANE WKŁADKI ORTOPEDYCZNE WRAZ Z DARMOWĄ WIZYTĄ

 • Wizyta do 60 minut - 350zł

WIZYTA KONTROLNA DLA UŻYTKOWNIKA WKŁADEK

 • Wizyta do 45 minut - 120zł

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI) DZIECI DO 4 ROKU ŻYCIA

 • 2 spotkania do 60 minut wraz z pisemną opinią i omówieniem  - 420zł

PEŁNA DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI) Z UŻYCIEM TESTÓW STANDARYZOWANYCH DZIECI OD 4 ROKU ŻYCIA

 • 2-3 spotkania do 60 minut wraz z pisemną opinią i omówieniem - 520zł

PEŁNA DIAGNOZA INTEGRACJI BILATERALNEJ (BI) 

 • 2 spotkania do 60 minut wraz z pisemną opinią i omówieniem - 420zł

DIAGNOZA MOTORYKI RĘKI

 • Wizyta 60 - 90 minut wraz z pisemną opinią - 290zł

TESTY I BADANIA

NOWOŚĆ

BADANIE SKALĄ INTELIGENCJI TESTEM STANFORD – BINET (WERSJA ROZSZERZONA KOMPLEKSOWA)

 • Badanie  90-120 minut wraz z pisemną opinią - 450zł

NOWOŚĆ

BADANIE I OCENA STOPNIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY BADAŃ ZMYSŁÓW

 • Audiogram – ocena sprawności narządu słuchu
 • Test DDT – ocena zdolności rozdzielnousznego słyszenia
 • Test DPT – ocena zdolności rozróżniania kolejności dźwięków o różnej długości
 • Test FPT - ocena zdolności rozróżniania kolejności dźwięków o różnej częstotliwości
 • Test GDT - ocena zdolności odtwarzania szumu z przerwą lub bez
 • Test Mowy w Szumie

Badanie  60 - 90 minut wraz z pisemnym opisem – 290zł

NOWOŚĆ

BADANIE I OCENA STOPNIA PERCEPCJI MOWY Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY BADAŃ ZMYSÓW (ocena słuchu fonemowego, motoryki narządów mowy, artykulacji, pamięci słuchowej oraz słownictwa i gramatyki)

 • Audiogram - ocena sprawności narządu słuchu
 • Test Mowy w Szumie
 • Ocena słuchu fonemowego
 • Ocena motoryki narządów mowy
 • Ocena artykulacji poszczególnych głosek
 • Ocena pamięci słuchowej
 • Ocena słownictwa, gramatyki oraz fleksji

Badanie  60 - 90 minut wraz z pisemnym opisem – 290zł

BADANIE I OCENA STOPNIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY BADAŃ ZMYSŁÓW ORAZ BADANIE I OCENA STOPNIA PERCEPCJI MOWY Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY BADAŃ ZMYSÓW – OCENA KOMPLEKSOWA

 • 2 spotkania wraz z pisemnym opisem kompleksowego  badania  -  490zł

BADANIE I DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA FUNKCJONALNA

 • 3 spotkania w zależności od tempa pracy dziecka oraz możliwości psychofizycznych wraz z pisemną opinią i omówieniem (w zależności od potrzeb psycholog, pedagog, logopeda) - 490zł

ADOS-2 BADANIE I DIAGNOZA ZABURZEŃ SPEKTRUM AUTYZMU

 • 3 spotkania – wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym, kompleksowe badanie dziecka (od 45-60 minut), pisemny opis badania wraz z omówieniem - 750zł

BADANIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ 

 • 3 spotkania (pedagog, psycholog, logopeda - zgodnie z potrzebami) wraz z pisemną opinią i omówieniem - 490zł

BADANIE STOPNIA ZAGROŻENIA DYSLEKSJĄ - diagnoza i ocena ryzyka dysleksji dziecka  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

 • 3 spotkania (pedagog, psycholog, logopeda – zgodnie z potrzebami) wraz z pisemną opinią i omówieniem - 520zł

BADANIE W KIERUNKU TRUDNOŚCI SZKOLNYCH – DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYSKALKULIA WRAZ Z BADANIEM SKALI INTELIGENCJI SKRÓCONĄ WERSJĄ TESTU STANFORD-BINET (W RAZIE POTRZEBY)

 • 2 spotkania z pedagogiem oraz 1 spotkanie z psychologiem (60-90 minut) wraz z pisemną opinią i omówieniem - 590zł

BADANIE I OCENA POZIOMU ROZWOJU DZIECKA KORP – KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia

 • 2 spotkania do 60 minut wraz z pisemnym opisem badania - 350zł

BADANIE I OCENA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZACHOWANIU I REAKCJACH EMOCJONALNYCH DZIECKA KOZE – KARTY OCENY ZACHOWANIA I EMOCJI od 1 miesiąca do ukończenia 15 roku życia

 • 2 spotkania do 60 minut wraz z pisemnym opisem badania - 350zł 

OPINIA SPECJALISTY SPORZĄDZANA NA PROŚBĘ RODZICÓW

 • Opinia jednego specjalisty – 100zł
 • Opinia wielospecjalistyczna (dwóch i więcej specjalistów) – 150zł 

NA SPORZĄDZENIE OPINII SPECJALIŚCI MAJĄ 14 DNI ROBOCZYCH. 

CENNIK POSZCZEGÓLNYCH TERAPII SPECJALISTYCZNYCH PROWADZONYCH SYSTEMATYCZNIE

NOWOŚĆ

TERAPIA Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZENIA SPPS-S (STYMULACJA POLIMODALNEJ PERCEPCJI SENSORYCZNEJ SKARŻYŃSKIEGO) 

 • Moduł I – 10 godzin intensywnej terapii, 5 kolejnych dni po 2-2.5 godziny – 990zł
 • Moduł II- 10 godzin intensywnej terapii, 5 kolejnych dni po 2-2.5 godziny – 990zł
 • Moduł III - 10 godzin intensywnej terapii, 5 kolejnych dni po 2-2.5 godziny – 990zł
 • Moduł I, II i III – wpłata jednorazowa/w całości za 3 moduły – 2600zł

DLA UZYSKANIA OPTYMALNEGO EFEKTU TERAPII KONIECZNE JEST PRZEJŚCIE TRZECH MODUŁÓW W ODSTĘPIE 4 – 6 TYGODNI. PO KAŻDYM MODULE BEZPŁATNA REDIAGNOZA DZIECKA OCENIAJĄCA POSTĘP TERAPII

NOWOŚĆ

TERAPIA SŁUCHU I MOWY Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY BADAŃ ZMYSÓW – KLINIKA REHABILITACJI

 • Historyjki dźwiękowe
 • Sytuacje dźwiękowe
 • Historyjki obrazkowe
 • Test 6 dźwięków mowy
 • Onomatopeje
 • Testy percepcyjne mowy
 • Słuchające drzewo
 • Wiersze wierszyki

Wizyta do 60 minut – 160zł

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 • Pierwsza wizyta (do 60 minut) - 180zł
 • Kolejne wizyty
  - Dzieci do 14 roku życia (do 60 minut) - 150zł
  - Dzieci powyżej 14 roku życia (do 60 minut) – 180zł
  - Terapia par/rodzin (60-90 minut) – 220zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA 

 • Wizyta do 60 minut - 150zł

TERAPIA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA

 • Wizyta do 60 minut - 150zł

GRUPY TERAPEUTYCZNE – Od 2 do 4 osób

 • Spotkanie do 60 minut - 100zł
 • Spotkanie do 90 minut - 130zł

KLUB SKRZATA - grupa 3 – 5 dzieci

 • Spotkanie do 45 minut – 80zł (4 spotkania w miesiącu – płatność z góry)

LOGORYTMIKA - grupa 3 – 5 dzieci

 • Spotkanie do 45 minut – 80zł (4 spotkania w miesiącu – płatność z góry)

ZAJĘCIA SENSORYCZNE – „SENSOPAĆKI” - grupa 3 – 5 dzieci

 • Spotkanie do 45 minut – 80zł (4 spotkania w miesiącu – płatność z góry)

WYRÓWNYWANIE DEFICYTÓW SZKOLNYCH 

 • Wizyta do 60 minut - 150zł

NAUKA CZYTANIA METODĄ SYMULTANICZNO - SEKWENCYJNĄ

 • Wizyta do 60 minut - 150zł

TERAPIA RĘKI  

 • Wizyta do 60 minut - 150zł

FIZJOTERAPIA

 • Wizyta do 60 minut - 150zł

TERAPIA SI

 • Wizyta do 60 minut - 150zł

TERAPIA BI

 • Wizyta do 60 minut - 150zł

KORYGOWANIE WAD POSTAWY

 • Wizyta do 60 minut - 150zł
 • Zajęcia w 2-3 osobowych grupach - 100zł

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności