Wybierz kompetencje i doświadczenie

Nasza Oferta

 1. Wspomaganie rozwoju - wielokierunkowa stymulacja rozwoju dzieci z niepełnosprawnością,  wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych i wsparcia - dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, ADHD, dzieci przewlekle chore, z afazją, z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, z opóźnieniem rozwoju, opóźnieniem mowy, z niepełnosprawnością intelektualną.
  Terapia dostosowana do potrzeb rodziców i dzieci, stworzenie  i realizacja indywidualnych programów wspomagających  funkcjonowanie dziecka.
 2. Konsultacje lekarskie - konsultacje z doświadczonymi specjalistami w dziedzinie szeroko pojętej neurologii dziecięcej oraz rehabilitacji medycznej.
 3. Konsultacje psychologiczne - omówienie aktualnie doświadczanego problemu, identyfikacja trudności pacjenta, którego problem dotyczy oraz próba opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową. 
 4. Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna - specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i  zachowania.
 5. Diagnoza i kompleksowa terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka wynikających z typu i stopnia wady wymowy oraz wieku i umiejętności psychofizycznych pacjenta.
 6. Stymulacja, profilaktyka i terapia zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży oraz  osób dorosłych.
 7. Metoda Krakowska - całościowe wspieranie rozwoju funkcji intelektualnych dziecka, terapia wszystkich funkcji poznawczych, w tym komunikacji  oraz  budowanie systemu  językowego. 
 8. Psychoedukacja – wyrównywanie deficytów szkolnych - ćwiczenia korygujące mające na celu doskonalenie rozwoju dzieci przejawiających trudności w nauce.
 9. Grupy terapeutyczne/terapia zaburzeń zachowania - trening interpersonalny, terapia zaburzeń zachowania i  zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych
 10. Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i motorycznych.
 11. Fizjoterapia dla dzieci i młodzieży - zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce.
 12. Badanie dojrzałości szkolnej - ocena gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej.
 13. Badanie stopnia zagrożenia dysleksją - diagnoza i ocena ryzyka dysleksji dziecka  w wieku szkolnym.
 14. Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej.
 15. Kształcenie integracyjne i specjalne - Konsultacje, porady, aspekty prawne.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności