Wybierz kompetencje i doświadczenie

Specjaliści

mgr Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska
oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta

Inicjatorka i założycielka Centrum Diagnozy i Terapii INTEGRARE

Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna). Ukończyła ponadto Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim, podyplomowe studia z informatyki w szkole na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, podyplomowe studia w zakresie zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach, a także Kurs Kwalifikacyjny w zakresie Oligofrenopedagogiki i Rewalidacji osób z upośledzeniem umysłowym.

Od dwudziestu lat pracuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie w klasie integracyjnej pełni rolę pedagoga specjalnego, który bezpośrednio pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doświadczenie jako logopeda i terapeuta zdobywała pracując z dziećmi zarówno w szkole, jak i w przedszkolach. Nieustannie poszukuje nowatorskich rozwiązań i ciekawych pomysłów. Od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne  dla słuchaczy studiów podyplomowych Logopedia z Komunuikacją Alternatywną w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w zakresie pedagogiki specjalnej.

Autorka licznych publikacji naukowych oraz książek:

 • „ABC pedagoga specjalnego” – poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym – A. Tomkiewicz-Bętkowska, A. Krztoń - Oficyna  Wydawnicza Impuls   Kraków 2007
 • „Zgrana klasa” – JA – TY – MY - Gry i zabawy integrujące zespół klasowy dla klas I– VI szkół ogólnodostępnych i integracyjnych A. Tomkiewicz-Bętkowska, J. Czubak  Oficyna  Wydawnicza Impuls  Kraków 2011
 • „Razem łatwiej – Nowe Doświadczenia”  – A. Tomkiewicz-Bętkowska Oficyna  Wydawnicza Impuls   Kraków 2015

dr n. med Magdalena Dudzińska
specjalista neurologii dziecięcej

Ordynator Oddziału Neurologii Dziecięcej w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii gdzie prowadzi pełną diagnostykę i leczenie dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia w zakresie wszystkich schorzeń układu nerwowego. Szczególnie interesuje się padaczką lekooporną. Od 2006r. w leczeniu tej postaci padaczki z dobrym efektem stosuje także dietę ketogenną. Swoim doświadczeniem w tej dziedzinie dzieli się z innymi lekarzami, dietetykami a także rodzicami chorych dzieci w trakcie licznych wykładów związanych z tym tematem wygłaszanych na konferencjach naukowych a także w ramach szkolenia podyplomowego lekarzy. Jest autorką pierwszej w Polsce książki na temat diety ketogennej „ Dieta ketogenna- kiedy nie pomagają leki przeciwpadaczkowe” wydanej w 2015r. przez PZWL.

lekarz medycyny Marzena Tomkiewicz- Porwoł
specjalista rehabilitacji medycznej / specjalista chorób wewnętrznych

Absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.  Ordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w rehabilitacji osób dorosłych i dzieci w zakresie schorzeń narządu ruchu oraz schorzeń neurologicznych.

dr Justyna Trepka-Starosta
psycholog, logopeda

Doktor psychologii z 26-letnim stażem pracy w obszarze psychologii klinicznej i sądowej, biegły sądowy.  Adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego. Autorka i współautorka licznych publikacji  między innymi Standardów opiniowania psychologiczno - sądowego w sprawach o adopcję. Członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wykładowca na kierunku Psychologia w SWPS.

Absolwentka wielu szkoleń z zakresu diagnozy i terapii. Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz zajęć profilaktycznych.

Pracuje jako praktyk w obszarze psychologii klinicznej oraz sądowej, specjalizując się w tematyce zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, depresyjnych, diagnozie neuropsychologicznej oraz zagrożeniem wykluczeniem społecznym. Od lat zaangażowana w pomoc rodzinom adopcyjnym.

Doświadczenia w pracy  z dziećmi i młodzieżą:

 • Praca z dziećmi z MPD – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Katowicach, ul. Ułańska 5 (psycholog, terapeuta, logopeda)
 • Praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną (różnego stopnia), dziećmi autystycznymi oraz z innymi uszkodzeniami organicznymi – Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy dla Dzieci  Upośledzonych Chorzów, ul Czysta 7 (psycholog, terapeuta, logopeda)
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Świętochłowicach (psycholog, logopeda)
 • Przedszkole integracyjne w Świętochłowicach (psycholog, logopeda)
 • Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami jedzenia – Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach (psycholog)

mgr Marta Bugaj
psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie ukończyła studia psychologiczne o specjalności psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży oraz psychologia kliniczna człowieka dorosłego. W trakcie studiów odbyła praktyki, które pozwoliły jej zdobyć doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi jak i z dorosłymi. Aktualnie pracuje jako terapeuta zajęciowy z Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gliwicach oraz prowadzi ćwiczenia z różnych dziedzin psychologii w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach. Praca z ludźmi, a szczególnie z dziećmi zawsze była jej pasją i marzeniem, dlatego wkłada w nią wiele energii i zaangażowania. Celem pracy z dzieckiem jest podniesienie jego jakości życia poprzez wzmocnienie tych sfer, które są najsłabiej rozwinięte/zaburzone, co w efekcie doprowadzi do maksymalnego zniwelowania deficytów. Pracę tę opiera na indywidualnych możliwościach każdego dziecka, jego zainteresowaniach i mocnych stronach.

Pragnąc rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje ukończyła różnego rodzaju między innymi:

 • Animator czasu wolnego,
 • Kontakt w ujęciu psychodynamicznym,
 • Efektywna Komunikacja,
 • Depresja - jak uwolnić się z więzienia umysłu,
 • Strategie radzenia sobie ze stresem,
 • Depresja poporodowa.

mgr Marzena Małota
pedagog, logopeda, terapeuta ręki

Absolwentka studiów w zakresie Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych Logopedia, które ukończyła na Uczelni Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu. Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Neurologopedia. Na co dzień prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieci i dorosłych oraz zajęcia z terapii ręki.

Absolwentka wielu różnorodnych szkoleń i kursów dokształcających:

 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii,
 • Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna,
 • Gry i zabawy logopedyczne w szkole,
 • Diagnoza lateralizacji,
 • Szkolenie profilaktyczno rozwojowe z wczesnej interwencji logopedycznej oraz zapobieganiu wad wymowy u dzieci,
 • Warsztaty Klanza,
 • Język migowy I i II stopnia,
 • Warsztaty dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi,
 • Podstawy wiedzy o inteligencji i jej badaniu.

mgr Agata Izydorczyk
fizjoterapeuta

Absolwentka szkół wyższych – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - kierunek Fizjoterapia. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Aktywnie rozwija swoje umiejętności zawodowe w dziedzinie fizjoterapii dziecięcej. W jej kręgu zainteresowań jest zastosowanie terapii wodnej wśród niemowląt, dzieci oraz młodzieży. Od roku 2015 została certyfikowanym terapeutą terapii wodnej WATSU. Podczas terapii na sali pracuje z dziećmi łącząc elementy terapii integracji sensomotorycznej, Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, terapii taktylnej oraz terapii ręki. W terapii niemowląt zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju. W swojej pracy stara się łączyć swój profesjonalizm, energiczność z uśmiechem małych pacjentów.

Ukończyła wiele różnorodnych kursów i szkoleń, między innymi:

 • Terapia wodna WATSU,
 • Kurs ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne,
 • Kurs terapii taktylnej wg. S. Masgutowej,
 • Kurs podstawowy  kinesiologytaping,
 • PNF podstawowy,
 • Instruktor pływania osób niepełnosprawnych.

mgr Szymon Porwoł
fizjoterapeuta, dietetyk, trener pesronalny

Absolwent studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - kierunek Fizjoterapia. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie Dietetyki oraz studia podyplomowe - Trener Personalny. Rehabilitacja to dla niego nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. Pomoc innym sprawia mu ogromną radość, a postępy pacjentów dają ogromną satysfakcję. To czynnik mobilizujący do dalszej pracy oraz do ciągłego pogłębiania wiedzy.

W dziedzinie fizjoterapii ukończył wiele specjalistycznych kursów między innymi:

 • Terapia manualna,
 • PNF,
 • Terapia tkanek miękkich.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności