Wybierz kompetencje i doświadczenie

Specjaliści

mgr Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska

oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta

Inicjatorka i założycielka Centrum Diagnozy i Terapii INTEGRARE

Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna). Ukończyła ponadto Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim, podyplomowe studia z informatyki w szkole na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, podyplomowe studia w zakresie zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach, a także Kurs Kwalifikacyjny w zakresie Oligofrenopedagogiki i Rewalidacji osób z upośledzeniem umysłowym. Ukończyła również cykl szkoleń w zakresie terapii neurobiologicznej - Metoda Krakowska. Jest certyfikowanym diagnostą i terapeutą Integracji Bilateralnej oraz certyfikowanym diagnostą ADOS-2.

Pracuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie w klasie integracyjnej pełni rolę pedagoga specjalnego, który bezpośrednio pomaga dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doświadczenie jako logopeda i terapeuta zdobywała pracując z dziećmi zarówno w szkole, jak i w przedszkolach. Nieustannie poszukuje nowatorskich rozwiązań i ciekawych pomysłów. Od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych Logopedia z Komunikacją Alternatywną w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w zakresie pedagogiki specjalnej oraz zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy studiów Pedagogika Wczesnoszkolna z Logopedią w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu – Oddział w Gliwicach - w zakresie logopedii. 

Autorka licznych publikacji naukowych oraz książek, między innymi:

 • „ABC pedagoga specjalnego” – poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym – A. Tomkiewicz-Bętkowska, A. Krztoń - Oficyna  Wydawnicza Impuls   Kraków 2007
 • „Zgrana klasa” – JA – TY – MY - Gry i zabawy integrujące zespół klasowy dla klas I– VI szkół ogólnodostępnych i integracyjnych A. Tomkiewicz-Bętkowska, J. Czubak  Oficyna  Wydawnicza Impuls  Kraków 2011
 • „Razem łatwiej – Nowe Doświadczenia”  – A. Tomkiewicz-Bętkowska Oficyna  Wydawnicza Impuls   Kraków 2015
 • „Kształcenie integracyjne a kadra pedagogiczna  ze szczególnym uwzględnieniem roli pedagoga specjalnego” (w) „O trudnej sztuce bycia razem czyli różne  oblicza  integracji” red. A. Stankowski, M. Balukiewicz   Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 
 • „Uczmy się żyć razem… Słów kilka o kształceniu integracyjnym” (w) „Integracja w Edukacji” red. T. Huk, A. Brosch, M. Frania, M. Musioł  wyd. Uniwersytet Śląski Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Katowice

dr n. med Magdalena Dudzińska

specjalista neurologii dziecięcej

KONSULTACJE WYŁĄCZNIE DLA STAŁYCH PACJENTÓW CDiT INTEGRARE

W latach 2000 – 2023 Ordynator Oddziału Neurologii Dziecięcej w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii gdzie prowadziła pełną diagnostykę i leczenie dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia w zakresie wszystkich schorzeń układu nerwowego. Obecnie w w/w placówce jest konsultantem. Szczególnie interesuje się padaczką lekooporną. Od 2006r. w leczeniu tej postaci padaczki z dobrym efektem stosuje także dietę ketogenną. Swoim doświadczeniem w tej dziedzinie dzieli się z innymi lekarzami, dietetykami a także rodzicami chorych dzieci w trakcie licznych wykładów związanych z tym tematem wygłaszanych na konferencjach naukowych a także w ramach szkolenia podyplomowego lekarzy. Jest autorką pierwszej w Polsce książki na temat diety ketogennej „ Dieta ketogenna- kiedy nie pomagają leki przeciwpadaczkowe” wydanej w 2015r. przez PZWL.

lekarz medycyny Marzena Tomkiewicz-Porwoł

specjalista rehabilitacji medycznej / specjalista chorób wewnętrznych

Absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.  Ordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w rehabilitacji osób dorosłych i dzieci w zakresie schorzeń narządu ruchu oraz schorzeń neurologicznych.

mgr Agata Leśniewska

psycholog

Absolwentka Akademii Humanitas w Sosnowcu, gdzie ukończyła studia psychologiczne o specjalności psychologia kliniczna i osobowości. Obecnie kontynuuje swoją edukację na Akademii Humanitas, uczestnicząc w studiach podyplomowych z zakresu terapii dzieci i młodzieży. Jej przyszłe plany obejmują rozpoczęcie szkoły psychoterapii, skupiającej się na nurtach systemowych. Podczas swoich studiów zdobywała cenne doświadczenie, pracując zarówno z najmłodszymi w niepublicznym przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, jak i z osobami dorosłymi, zajmując się interpretacją testów psychologicznych. Nieustannie rozwija swoje kompetencje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Warto zaznaczyć, że ukończyła między innymi szkolenie pod tytułem "Jak radzić sobie z lękiem i trudnymi emocjami w kryzysie", kurs "Zrozumieć autyzm" oraz warsztaty z zakresu "Terapii skoncentrowanej na współczuciu". W pracy z dziećmi jej priorytetem jest dobro młodego pacjenta oraz wsparcie całej rodziny jako integralnego systemu. Poza pracą zawodową, prywatnie pasjonuje się jazdą konną oraz aktywnością fizyczną.

mgr Joanna Musiał

psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia ze ścieżkami specjalistycznymi: psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia oraz psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Pracuje również jako psycholog szkolny. W kontakcie z dzieckiem ceni sobie podejście systemowe - wpływ otoczenia rodzinnego na dziecko oraz współpracę z rodzicami dla lepszych efektów terapii. Jej celem pracy z dzieckiem jest podniesienie jego jakości życia poprzez wzmocnienie tych sfer, które są najsłabiej rozwinięte/zaburzone, co w efekcie doprowadzi do maksymalnego zniwelowania deficytów. Pracę tę opiera na indywidualnych możliwościach każdego dziecka, jego zainteresowaniach i mocnych stronach. Jej szczególne zainteresowania zawodowe to psychologia okołoporodowa oraz psychoonkologia. Systematycznie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w różnego rodzaju kursach i warsztatach.

mgr Agnieszka Kuc

pedagog specjalny, logopeda

Ukończyła studia licencjackie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na wydziale Pedagogicznym w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Pedagogiki Opiekuńczej, studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Profilaktyki Społecznej. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z Logopedii na Uniwersytecie Merito WSB, podyplomowe studia z Pedagogiki Specjalnej - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Przez 12 lat pracowała w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, jako terapeuta osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, w ośrodku całodobowym, potem w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, jako pedagog specjalny i logopeda. Pracowała z dziećmi od 3 do 21 roku życia z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym, głębokim, spektrum autyzmu oraz z dziećmi z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Poszerzyła swój zakres pracy i wiedzy o praktyki z dziećmi od 3 miesiąca życia do lat 3.

Aktualnie ukończyła pierwszy semestr studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego z Surdologopedii. Jest również w trakcie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego z Neurologopedii oraz na trzecim roku studiów magisterskich z Psychologii w Akademii Humanitas.

mgr Dominika Borchet

pedagog, logopeda

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Ukończyła ponadto studia Logopedyczne w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu oraz Pedagogikę Leczniczą w Śląskim Centrum Edukacji Terapeutycznej w Katowicach. Na co dzień pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykorzystuje swoją wiedzę logopedyczną do korekcji ich wad wymowy, sprawiając, że życie młodych podopiecznych staje się łatwiejsze, a na twarzy pojawia się uśmiech. 

Systematycznie uczęszcza na szkolenia stacjonarne prowadzone przez Instytut Edukacji Logopedycznej, ukończyła m. in.:

 • Kappacyzm i gammacyzm  - diagnoza i terapia logopedyczna
 • Terapia manualna w pracy z pacjentem logopedycznym
 • Pakiet ABC logopedy
 • Połykanie - istota funkcji, badanie i terapia
 • Oddychanie - metoda Butejki
 • Masaż logopedyczny - podejście całościowe (z elementami technik fizjo. i osteo.

mgr Dominika Maruszak

logopeda, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - kierunek Pedagogika – Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Ukończyła studia podyplomowe: w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej z zakresu oligofrenopedagogiki, na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu z zakresu logopedii oraz na Politechnice Śląskiej w zakresie Zarządzania i Organizacji w Oświacie. Od kilkunastu lat pracuje w przedszkolu, wspierając dzieci w ich wszechstronnym rozwoju. Nieustannie ma potrzebę poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych kompetencji w tym zakresie na licznych szkoleniach. Dotychczas ukończyła wiele kursów, między innymi:

 • Strategie behawioralne w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym,
 • Rozpoznawanie i korekcja wad wymowy u dzieci,
 • Ocena gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich z elementami prewencji logopedycznej,
 • Ciało jako instrument – wykorzystanie metod C. Orffa, E. Dalcroze’a w pracy z dziećmi,
 • Metoda Dobrego Startu w przedszkolu – dobry start w szkole,
 • Śpiewaj i tańcz – znane i nieznane zabaw przedszkolaków

mgr Magdalena Frączek

pedagog, logopeda, terapeuta

Ukończyła studia pedagogiczne z zakresu Pedagogika Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w czasie studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika i Metody Korekcyjno-Kompensacyjne w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach oraz Rewalidacja i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu w tym Zespołem Aspergera oraz Innymi Całościowymi zaburzeniami w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, a także na kursach kwalifikacyjnych z zakresu Surdopedagogiki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach i Terapii Pedagogicznej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2

Pracowała jako nauczyciel klas 1-3, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, nauczyciel prowadzący indywidualne rewalidacje z dziećmi i młodzieżą z niedosłuchem centralnym, autyzmem, ZA, niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej, przedszkolu, liceum ogólnokształcącym.

Pracuje również w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi jako pedagog specjalny i terapeuta prowadzący indywidualne terapie.

Regularnie poszerza wiedzę na kursach, szkoleniach i konferencjach. Dotychczas ukończyła między innymi:

 • Zabawy muzyczno- ruchowe z wykorzystaniem ASM wg Batii Strauss
 • Czytanie ze zrozumieniem na różnych przedmiotac
 • Jak diagnozować uczniów 6-letnich w klasie w czasie zajęć lekcyjnych
 • Edukacja polisensoryczna w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Wpływ zaburzeń procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym i domowym
 • Rysowanie wierszyków w reedukcji i kompensacji
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 • Neuronietypowi. Współczesne wyzwania spektrum autyzmu
 • Porady logopedyczne- Metoda Krakowska „Jak ćwiczyć lewą półkulę mózgu?, Jak uczyć czytać?
 • Webinarium „TUS w indywidualnej pracy terapeutycznej
 • TUS- Terapia czy wspólna przygoda?

Cały czas poszukuje ciekawych pomysłów do pracy. Jest autorką wielu nowatorskich i kreatywnych pomocy terapeutycznych, które uatrakcyjniają pracę z dziećmi, wywołując uśmiech, zadowolenie oraz dając poczucie sukcesu.

lic. Anna Mikołajczak

fizjoterapeuta, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej (SI)

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na wydziale fizjoterapii. Dodatkowo ukończyła studium Odnowy  Biologicznej. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe na praktykach klinicznych w wielu placówkach medycznych, między innymi w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu na oddziale pediatrii, czy Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach. Na co dzień pracuje z dziećmi wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju, jak i z dziećmi z wadami postawy. 

Ważnym elementem pracy fizjoterapeuty jest systematyczne poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach , dlatego też ukończyła  wiele kursów i szkoleń, między innymi: kurs masażu I stopnia, kurs SI I stopnia, szkolenie na przyrządach TheraBand. Podczas terapii na sali pracuje z dziećmi łącząc elementy fizjoterapii i terapii integracji sensomotorycznej. Praca z najmłodszymi jest twórcza i wymaga stałych poszukiwań. Dzieci są ważne i ważne jest, aby dbać o prawidłowy rozwój dziecka, podejmować odpowiednie działanie w przypadku jakichkolwiek problemów. To co lubi i ceni w terapii integracji sensorycznej to ruch, który jest  centrum uczenia się. Jako diagnosta i terapeuta łączy swój profesjonalizm i otwartość w kontakcie z dziećmi z nie schodzącym z twarzy uśmiechem i dobrą zabawą.

mgr Szymon Porwoł

fizjoterapeuta, specjalista w zakresie korygowania wad postawy, masażysta, dietetyk, trener personalny

Absolwent studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - kierunek Fizjoterapia. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie Dietetyki oraz studia podyplomowe - Trener Personalny. Rehabilitacja to dla niego nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. Pomoc innym sprawia mu ogromną radość, a postępy pacjentów dają ogromną satysfakcję. To czynnik mobilizujący do dalszej pracy oraz do ciągłego pogłębiania wiedzy.

W dziedzinie fizjoterapii ukończył wiele specjalistycznych kursów między innymi:

 • Terapia manualna – kończyna górna
 • Terapia manualna – kończyna dolna
 • Terapia manualna – kręgosłup lędźwiowy
 • PNF
 • Medycyna ortopedyczna wg Cyriaxa – kręgosłup lędźwiowy i bark
 • Terapia punktów spustowych
 • Kinesiologytaping
 • Ocena badań laboratoryjnych
 • Masaż tkanek głębokich
 • Terapia tkanek miękkich
 • Mobility – staw barkowy, biodrowy i kręgosłup
 • Diagnostyka funkcjonalna – kompleks barkowy
 • Diagnostyka funkcjonalna – kompleks miedniczny
 • Diagnostyka funkcjonalna – kompleks biodrowy
 • Klasyfikacja ICF
 • Wkładki ortopedyczne Balkeforsa
 • Suche igłowanie

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności