Wybierz kompetencje i doświadczenie

Specjaliści

mgr Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska

oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta

Inicjatorka i założycielka Centrum Diagnozy i Terapii INTEGRARE

Absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna). Ukończyła ponadto Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną na Uniwersytecie Śląskim, podyplomowe studia z informatyki w szkole na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, podyplomowe studia w zakresie zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach, a także Kurs Kwalifikacyjny w zakresie Oligofrenopedagogiki i Rewalidacji osób z upośledzeniem umysłowym. Ukończyła również cykl szkoleń w zakresie terapii neurobiologicznej - Metoda Krakowska. Jest certyfikowanym diagnostą i terapeutą Integracji Bilateralnej oraz certyfikowanym diagnostą ADOS-2.

Pracuje w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie w klasie integracyjnej pełni rolę pedagoga specjalnego, który bezpośrednio pomaga dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doświadczenie jako logopeda i terapeuta zdobywała pracując z dziećmi zarówno w szkole, jak i w przedszkolach. Nieustannie poszukuje nowatorskich rozwiązań i ciekawych pomysłów. Od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych Logopedia z Komunikacją Alternatywną w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w zakresie pedagogiki specjalnej oraz zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy studiów Pedagogika Wczesnoszkolna z Logopedią w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu – Oddział w Gliwicach - w zakresie logopedii. 

Autorka licznych publikacji naukowych oraz książek, między innymi:

 • „ABC pedagoga specjalnego” – poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym – A. Tomkiewicz-Bętkowska, A. Krztoń - Oficyna  Wydawnicza Impuls   Kraków 2007
 • „Zgrana klasa” – JA – TY – MY - Gry i zabawy integrujące zespół klasowy dla klas I– VI szkół ogólnodostępnych i integracyjnych A. Tomkiewicz-Bętkowska, J. Czubak  Oficyna  Wydawnicza Impuls  Kraków 2011
 • „Razem łatwiej – Nowe Doświadczenia”  – A. Tomkiewicz-Bętkowska Oficyna  Wydawnicza Impuls   Kraków 2015
 • „Kształcenie integracyjne a kadra pedagogiczna  ze szczególnym uwzględnieniem roli pedagoga specjalnego” (w) „O trudnej sztuce bycia razem czyli różne  oblicza  integracji” red. A. Stankowski, M. Balukiewicz   Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 
 • „Uczmy się żyć razem… Słów kilka o kształceniu integracyjnym” (w) „Integracja w Edukacji” red. T. Huk, A. Brosch, M. Frania, M. Musioł  wyd. Uniwersytet Śląski Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów Katowice

dr n. med Magdalena Dudzińska

specjalista neurologii dziecięcej

KONSULTACJE WYŁĄCZNIE DLA STAŁYCH PACJENTW CDiT INTEGRARE

Ordynator Oddziału Neurologii Dziecięcej w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii gdzie prowadzi pełną diagnostykę i leczenie dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia w zakresie wszystkich schorzeń układu nerwowego. Szczególnie interesuje się padaczką lekooporną. Od 2006r. w leczeniu tej postaci padaczki z dobrym efektem stosuje także dietę ketogenną. Swoim doświadczeniem w tej dziedzinie dzieli się z innymi lekarzami, dietetykami a także rodzicami chorych dzieci w trakcie licznych wykładów związanych z tym tematem wygłaszanych na konferencjach naukowych a także w ramach szkolenia podyplomowego lekarzy. Jest autorką pierwszej w Polsce książki na temat diety ketogennej „ Dieta ketogenna- kiedy nie pomagają leki przeciwpadaczkowe” wydanej w 2015r. przez PZWL.

lekarz medycyny Marzena Tomkiewicz-Porwoł

specjalista rehabilitacji medycznej / specjalista chorób wewnętrznych

KONSULTACJE WYŁĄCZNIE DLA STAŁYCH PACJENTW CDiT INTEGRARE

Absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.  Ordynator Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w rehabilitacji osób dorosłych i dzieci w zakresie schorzeń narządu ruchu oraz schorzeń neurologicznych.

mgr Marta Partyk

psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie ukończyła studia psychologiczne o specjalności psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży oraz psychologia kliniczna człowieka dorosłego. W trakcie studiów odbyła praktyki, które pozwoliły jej zdobyć doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi jak i z dorosłymi. Aktualnie pracuje jako terapeuta zajęciowy z Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gliwicach oraz prowadzi ćwiczenia z różnych dziedzin psychologii w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach. Praca z ludźmi, a szczególnie z dziećmi zawsze była jej pasją i marzeniem, dlatego wkłada w nią wiele energii i zaangażowania. Celem pracy z dzieckiem jest podniesienie jego jakości życia poprzez wzmocnienie tych sfer, które są najsłabiej rozwinięte/zaburzone, co w efekcie doprowadzi do maksymalnego zniwelowania deficytów. Pracę tę opiera na indywidualnych możliwościach każdego dziecka, jego zainteresowaniach i mocnych stronach.

Pragnąc rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje ukończyła różnego rodzaju kursy i szkolenia między innymi:

 • Animator czasu wolnego,
 • Kontakt w ujęciu psychodynamicznym,
 • Efektywna Komunikacja,
 • Depresja - jak uwolnić się z więzienia umysłu,
 • Strategie radzenia sobie ze stresem,
 • Depresja poporodowa.

mgr Aldona Dąbrowska-Kowalczyk

psycholog

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Nauk Społecznych ze specjalizacją psychoterapia i psychologia zdrowia.
Jako psycholog doświadczenie zdobywała w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Gliwicach, gdzie pracowała z osobami z tzw. podwójną diagnozą, u których występuje jednocześnie choroba psychiczna i uzależnienie od środków psychoaktywnych. Prowadziła z pacjentami zajęcia indywidualne oraz grupowe, w tym dotyczące uzależnień behawioralnych, autogenny trening Schultza, także mikrowykłady, psychozabawy i warsztaty. Prowadziła ponadto społeczności terapeutyczne systematycznie współpracując z rodzinami pacjentów. Pracowała również w Poradni Leczenia Uzależnień w CZPiLU w Gliwicach, gdzie prowadziła indywidualne terapie oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie leczyła osoby z zaburzeniami psychicznymi /zaburzenia lękowe,  depresyjne/, a także z problemami rodzinnymi, traumami. Pomoc ludziom zawsze była jej celem, dlatego wkłada wiele zaangażowania w terapię zarówno dorosłych, jak i dzieci. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego pacjenta, a także współpraca i włączenie w terapię rodziny.

mgr Katarzyna Seredyńska

surdopedagog, oligofrenopedagog, logopeda

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie- kierunek Pedagogika Specjalna w zakresie Surdopoedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe: na Uniwersytecie Śląskim z zakresu Oligofrenopedagogiki, w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz w Wyższej Szkole Humanitas z zakresu logopedii. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi, wspierając je w ich wszechstronnym rozwoju. Nieustannie ma potrzebę poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych kompetencji w tym zakresie na licznych szkoleniach. Dotychczas ukończyła między innymi:

 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce- program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Sensoplastyka ©- Trener 1 stopnia
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Terapia Neurobiologiczna
 • Moje sylabki- nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną
 • Terapia Taktylna 
 • Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo- literowego. Program autorski.
 • Utrwalanie głosek w dyslalii

Terapia przez zabawę i śmiech to motto jej pracy. Konsekwentnie dąży do celu, dobierając metody zgodnie z potrzebami i możliwościami dziecka. Prywatnie surdomama dwóch cudownych dziewczynek: Małgosi i Helenki. 

mgr Monika Prymka-Gzik

logopeda, pedagog

Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz następujących studiów podyplomowych: Logopedia (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), Edukacja Wczesnoszkolna, Wychowanie Przedszkolne (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium). Ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny Bibliotekoznawstwo w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Posiada kilkunastoletni staż pracy jako nauczyciel w szkole podstawowej. Była również wychowawcą w takich placówkach jak: dom dziecka, świetlica środowiskowa, internat szkoły baletowej.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach doskonalących, warsztatach, konferencjach, seminariach. Z zakresu wspierania rozwoju dziecka ukończyła w ostatnim czasie następujące szkolenia:

 • Organizacja pracy logopedy
 • Logopedyczne badania przesiewowe
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z uszkodzeniami słuchu
 • Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu
 • Dziecko z zaburzeniami lękowymi w przedszkolu i szkole
 • Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i w szkole
 • Jąkanie - od teorii do praktyki • Seplenienie boczne
 • Wspieranie rozwoju dziecka z chorobą genetyczną
 • Nauka czytania od sylaby do zdania
 • ADHD - jak rozpoznać, jak pomagać?
 • Afazja - przyczyny, diagnoza, terapia.
 • Jak mówić do dzieci ze spektrum autyzmu żeby słuchały?
 • Inspiruję do nauki i rozwoju

mgr Magdalena Gałeczka

neurologopeda, terapeuta

Absolwentka filologii polskiej oraz logopedii i neurologopedii Uniwersytetu Śląskiego. Posiada kompetencje trenera umiejętności społecznych i terapeuty behawioralnego. Jest certyfikowanym instruktorem masażu Shantala. Opieką neurologopedyczną otacza dzieci z problemami  w nabywaniu mowy i komunikacji. Diagnozuje i prowadzi profilaktykę logopedyczną dla niemowląt i ich rodziców w zakresie pielęgnacji i stymulacji obszaru ustno- twarzowego odpowiedzialnego za mechanizmy  ssania, oddychania, połykania, żucia i gryzienia. Stale poszerza swoją wiedzę z zakresu stymulacji i terapii werbalności u dzieci.                        

W ostatnich latach uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach, między innymi:

 • Znaczenie oddychania w terapii logopedycznej autorstwa dr M. Rządzkiej,
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym autorstwa dr M. Rządzkiej,
 • Niemowlak u logopedy. Diagnoza, profilaktyka, wczesna stymulacja autorstwa dr M. Machoś,
 • Afazja rozwojowa: diagnoza i terapiia autorstwa K. Szłapy,
 • Kwalifikacyjnym kursie logorytmiki: Ruch- Słuch- Słowo.

mgr Magdalena Frączek

pedagog, terapeuta

Ukończyła studia pedagogiczne z zakresu Pedagogika Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w czasie studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika i Metody Korekcyjno-Kompensacyjne w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach oraz Rewalidacja i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu w tym Zespołem Aspergera oraz Innymi Całościowymi zaburzeniami w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, a także na kursach kwalifikacyjnych z zakresu Surdopedagogiki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach i Terapii Pedagogicznej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2

Pracowała jako nauczyciel klas 1-3, nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, nauczyciel prowadzący indywidualne rewalidacje z dziećmi i młodzieżą z niedosłuchem centralnym, autyzmem, ZA, niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej, przedszkolu, liceum ogólnokształcącym.

Pracuje również w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi jako pedagog specjalny i terapeuta prowadzący indywidualne terapie.

Regularnie poszerza wiedzę na kursach, szkoleniach i konferencjach. Dotychczas ukończyła między innymi:

 • Zabawy muzyczno- ruchowe z wykorzystaniem ASM wg Batii Strauss
 • Czytanie ze zrozumieniem na różnych przedmiotac
 • Jak diagnozować uczniów 6-letnich w klasie w czasie zajęć lekcyjnych
 • Edukacja polisensoryczna w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Wpływ zaburzeń procesów integracji sensorycznej na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym i domowym
 • Rysowanie wierszyków w reedukcji i kompensacji
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 • Neuronietypowi. Współczesne wyzwania spektrum autyzmu
 • Porady logopedyczne- Metoda Krakowska „Jak ćwiczyć lewą półkulę mózgu?, Jak uczyć czytać?
 • Webinarium „TUS w indywidualnej pracy terapeutycznej
 • TUS- Terapia czy wspólna przygoda?

Cały czas poszukuje ciekawych pomysłów do pracy. Jest autorką wielu nowatorskich i kreatywnych pomocy terapeutycznych, które uatrakcyjniają pracę z dziećmi, wywołując uśmiech, zadowolenie oraz dając poczucie sukcesu.

mgr Urszula Sawicka

surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta w zakresie systemowych funkcji poznawczych (Metoda Krakowska)

Absolwentka szkół wyższych – Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie Oligofrenopedagogika z terapią zajęciową oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie  - kierunek Pedagogika Rewalidacyjne, specjalizacja – Surdopedagogika. Dyplomowany terapeuta zajęciowy. Ukończyła szkolenie  - Manualne Torowanie Głosek – pod kierunkiem twórczyni metody E. Wianeckiej oraz cykl szkoleń Metody Krakowskiej:

 • Terapia Neurobiologiczna,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji,
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych,
 • Metody wywoływania głosek,
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera,
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi,
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania.

Jej praca  od lat skupiona jest wokół osób z niepełnosprawnością, prowadzi zajęcia rewalidacyjne, zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka (WWR), treningi ogólnorozwojowe mające na celu uspołecznienie, usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością. Wykorzystuje w swojej pracy elementy arteterapii, teatroterapii oraz choreoterapii. Jej niezwykła łagodność, cierpliwość, uśmiech oraz spokój  w połączeniu z konsekwencją i uporem pozwalają osiągać zamierzone efekty w ciepłej i pełnej pozytywnej energii atmosferze sprzyjającej każdemu dziecku.  

mgr Szymon Porwoł

fizjoterapeuta, specjalista w zakresie korygowania wad postawy, masażysta, dietetyk, trener personalny

Absolwent studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - kierunek Fizjoterapia. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie Dietetyki oraz studia podyplomowe - Trener Personalny. Rehabilitacja to dla niego nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. Pomoc innym sprawia mu ogromną radość, a postępy pacjentów dają ogromną satysfakcję. To czynnik mobilizujący do dalszej pracy oraz do ciągłego pogłębiania wiedzy.

W dziedzinie fizjoterapii ukończył wiele specjalistycznych kursów między innymi:

 • Terapia manualna – kończyna górna
 • Terapia manualna – kończyna dolna
 • Terapia manualna – kręgosłup lędźwiowy
 • PNF
 • Medycyna ortopedyczna wg Cyriaxa – kręgosłup lędźwiowy i bark
 • Terapia punktów spustowych
 • Kinesiologytaping
 • Ocena badań laboratoryjnych
 • Masaż tkanek głębokich
 • Terapia tkanek miękkich
 • Mobility – staw barkowy, biodrowy i kręgosłup
 • Diagnostyka funkcjonalna – kompleks barkowy
 • Diagnostyka funkcjonalna – kompleks miedniczny
 • Diagnostyka funkcjonalna – kompleks biodrowy
 • Klasyfikacja ICF
 • Wkładki ortopedyczne Balkeforsa
 • Suche igłowanie

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności