Dane kontaktowe

CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII INTEGRARE
NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

ul. Zygmuntowska 34, 44-113 Gliwice
biuro@logopeda-gliwice.pl
+48 668 103 446, +48 536 835 716

Mapa dojazdowa

Wybierz kompetencje i doświadczenie

Witamy na naszej stronie

INTEGRARE, to działające od kilku lat Centrum w Gliwicach dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnego rodzaju dysfunkcjami, deficytami, nieharmonijnym rozwojem, całościowymi zaburzeniami.

W związku z dynamicznym rozwojem postanowiliśmy poszerzyć dotychczasową działalność i przy CENTRUM DIAGNOZY I TERAPII INTEGRARE powołaliśmy do życia NIEPUBLICZNĄ SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ INTEGRARE wychodząc tym samym naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom. Oferujemy Państwu holistyczną pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu nowych kierunków i metod pracy. Z każdą osobą pracujemy indywidualnie, dostosowując terapię do potrzeb, możliwości i umiejętności pacjenta. Naszym celem jest otoczenie opieką małych i dużych pacjentów oraz pomoc rodzicom w zmaganiu się z problemami dnia codziennego.

platforma badań zmysłów

Platforma badań zmysłów


To nowoczesny sprzęt stworzony przez pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy w Warszawie, umożliwiający przesiewowe badania słuchu i mowy...

Czytaj więcej...
ADOS-2

ADOS-2


Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej...
wspomaganie rozwoju

Wspomaganie rozwoju dziecka


Kompleksowa, wielokierunkowa stymulacja rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych i wsparcia...

Czytaj więcej...
 
wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)


Jesteśmy jedną z placówek realizujących WWR dzieci. Jest to bezpłatna, kompleksowa pomoc od urodzenia bądź od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego...

Czytaj więcej...
konsultacje lekarskie

Konsultacje
lekarskie


Konsultacje w zakresie neurologii dziecięcej oraz rehabilitacji medycznej...

Czytaj więcej...
konsultacje psychologiczne

Konsultacje
psychologiczne


Omówienie aktualnie doświadczanego problemu, identyfikacja trudności pacjenta, którego problem dotyczy oraz próba opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową...

Czytaj więcej...
 
terapia psychologiczno-pedagogiczna

Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna


Specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania...

Czytaj więcej...
terapia logopedyczna

Terapia
logopedyczna


Diagnoza i kompleksowa terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka wynikających z typu i stopnia wady wymowy oraz wieku i umiejętności psychofizycznych pacjenta...

Czytaj więcej...
metoda krakowska

Metoda
Krakowska


Całościowe wspieranie rozwoju funkcji intelektualnych dziecka, terapia wszystkich funkcji poznawczych, w tym komunikacji oraz budowanie systemu językowego...

Czytaj więcej...
 
wspomaganie rozwoju

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną


Metoda symultaniczno–sekwencyjna wczesnej nauki czytania jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem...

Czytaj więcej...
psychoedukacja

Psychoedukacja - wyrównywanie deficytów szkolnych


Ćwiczenia korygujące mające na celu doskonalenie rozwoju dzieci przejawiających   trudności w nauce...

Czytaj więcej...
grupy terapeutyczne

Grupy terapeutyczne / terapia zaburzeń zachowania


Trening interpersonalny, terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych...

Czytaj więcej...
 
zajęcia sensoryczne

Zajęcia sensoryczne "Sensopaćki"


To zajęcia ogólnorozwojowo – poznawcze, rozwijające i wspomagające rozwój dzieci...

Czytaj więcej...
logorytmika

Logorytmika


To zajęcia, które łączą w sobie terapię logopedyczną i rytmikę...

Czytaj więcej...
terapia ręki

Terapia
ręki


Usprawnianie umiejętności samoobsługowych i motorycznych...

Czytaj więcej...
 
Terapia SI

Terapia integracji sensorycznej (Terapia SI)


To skomplikowany proces o podłożu neurofizjologicznym, w którym następuje organizacja dostarczanych do centralnego układu nerwowego (mózgu) wrażeń sensorycznych (zmysłowych)...

Czytaj więcej...
terapia bi

Terapia integracji bilateralnej (Terapia BI)


To koordynacja i współpraca obu stron ciała w ruchu. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów drugiej oraz zdolność koordynacji obu części podczas wykonywania wielu sekwencji ruchu...

Czytaj więcej...
fizjoterapia

Fizjoterapia dla dzieci i młodzieży


Zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce...

Czytaj więcej...
 
korygowanie wad postawy

Korygowanie wad postawy


Źródłem wad postawy jest nieprawidłowa praca niektórych mięśni, co wynika ze stylu naszego codziennego życia (coraz mniejsza aktywność, nadwaga i otyłość)

Czytaj więcej...
badanie dojrzalosci szkolnej

Badanie dojrzałości szkolnej


Diagnoza i ocena gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej...

Czytaj więcej...
Badanie stopnia zagrożenia dysleksją

Badanie stopnia zagrożenia dysleksją


Diagnoza i ocena ryzyka dysleksji dziecka w wieku szkolnym...

Czytaj więcej...
 
diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej

Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej


Dysleksja jest jednym z wielu różnych rodzajów trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym, uwarunkowanym konstytucjonalnie...

Czytaj więcej...
ksztalcenia integracyjne

Kształcenie integracyjne i specjalne


Konsultacje, porady, aspekty prawne dotyczące kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych...

Czytaj więcej...

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności