Wybierz kompetencje i doświadczenie

DIAGNOZA I TERAPIA DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ

Dysleksja charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów, co najczęściej odzwierciedla niewystarczające zdolności przetwarzania fonologicznego. Trudności w dekodowaniu pojedynczych słów są zwykle niewspółmierne do wieku życia oraz innych zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych; trudności nie są rezultatem ogólnego opóźnienia rozwojowego ani zaburzeń sensorycznych. Dysleksja przejawia się w postaci różnorodnych trudności w odniesieniu do różnych form komunikacji językowej, wśród których oprócz trudności z czytaniem występują też problemy z pisaniem i prawidłową pisownią wyrazów.

DYSLEKSJA - trudności w czytaniu (zaburzenia zarówno tempa i techniki czytania, jak i stopnia rozumienia treści).

DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma (brzydkie, "koślawe" litery, trudności z utrzymaniem się w liniaturze, nierówne litery w wyrazach).

DYSORTOGRAFIA - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (dziecko popełnia błędy - nie tylko ortograficzne - mimo dobrej znajomości zasad pisowni).

GŁĘBOKA DYSLEKSJA ROZWOJOWA - brak jest szczegółowej charakterystyki tej postaci głębokich zaburzeń. Można zaproponować tu podstawowe kryterium rozpoznania, takie jak: zatrzymanie się na poziomie czytania elementarnego i nie osiągnięcie poziomu czytania zaawansowanego lub opóźnienie o 3-4 lata w zakresie umiejętności czytania. Tak poważnym zaburzeniom czytania zwykle towarzyszą równie poważne zaburzenia opanowania poprawnej pisowni.

Symptomy ryzyka dysleksji- objawy dysharmonijnego rozwoju psychoruchowego zapowiadające przyszłe trudności w czytaniu i pisaniu. Można je dostrzec u dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym.

Badanie diagnostyczne w kierunku dysleksji:

1. badanie pedagogiczne w celu dokonania szczegółowej oceny poziomu czytania i pisania (ze wzoru, z pamięci, ze słuchu)  oraz stopnia znajomości reguł ortografii.

2. badanie psychologiczne w celu dokonania oceny:

 • poziomu rozwoju umysłowego,
 • poziomu rozwoju funkcji uczestniczących w czynności czytania i pisania (percepcyjno-motorycznych, językowych i ich integracji), 
 • funkcjonowania emocjonalno-społecznego;

 3.   konsultacje innych specjalistów (w razie potrzeby):

 • logopedy
 • okulisty
 • neurolog dziecięcy

Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest dostosowany do możliwości dziecka i uwzględnia zalecenia  zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej.

Uwzględnia:

 • ćwiczenia percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej
 • ćwiczenia percepcji słuchowej
 • ćwiczenia grafomotoryczne
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowej
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • ćwiczenia doskonalące technikę, tempo czytania i rozumienie tekstu
 • ćwiczenia w pisaniu z pamięci i ze słuchu

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności