Wybierz kompetencje i doświadczenie

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r.  możliwe  jest  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dzieci,  czyli  pomoc dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. Oznacza to, iż wszystkie dzieci z niepełnosprawnością mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy od urodzenia bądź od  momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.

Pomoc ta ma na celu niwelowanie/minimalizowanie czynników zakłócających rozwój dziecka, pobudzanie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju mają na celu pobudzanie i stymulowanie poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka. Zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka i realizowane w trzech określonych obszarach tematycznych:

  • Poznawanie i rozumienie siebie i świata;
  • Nabywanie umiejętności poprzez działanie;
  • Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i budowanie systemu wartości.

Jeżeli więc dostrzegasz w rozwoju Twojego dziecka odstępstwa, nieprawidłowości, coś Cię niepokoi, masz wątpliwości,  pytania  dotyczące  rozwoju  Twojego  dziecka - nie zwlekaj, przyjdź do nas z Twoim dzieckiem.

Im wcześniej zareagujesz, tym szybciej Twoje dziecko otrzyma specjalistyczną pomoc i tym bardziej zwiększysz jego szanse rozwojowe.

W  Centrum INTEGRARE uzyskasz poradę oraz możliwość pełnej diagnozy Twojego dziecka. Niezwykle istotne jest jak najszybsze wychwycenie pierwszych, nie utrwalonych zaburzeń i rozpoczęcie terapii. Dzięki plastyczności mózgu we wczesnym okresie rozwoju, istnieje ogromny potencjał na wyrównanie deficytu rozwojowego. U dzieci z cięższymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wcześnie podjęta terapia pozwoli na maksymalizację potencjału rozwojowego dziecka. 

Zajęcia wczesnego  wspomagania prowadzą wykwalifikowani  specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne, odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka. Dla każdego dziecka tworzymy indywidualny program terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości.

Proponujemy zajęcia z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem, fizjoterapeutą, terapeutą SI, którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania.

Pracę zespołu koordynuje Dyrektor naszej placówki. Zajęcia te prowadzone są nieodpłatnie, w wymiarze godzin określonych przepisami.

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?

Dziecko musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 Gdzie można uzyskać taką opinię?

 

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły opiniujące publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Aby zespół opiniujący mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania w/w opinii, Twoje dziecko musi mieć kompleksową diagnozę  psychologiczno –pedagogiczno–logopedyczną i medyczną. Taka pełna diagnoza może być przeprowadzana również w naszej Poradni.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności