Wybierz kompetencje i doświadczenie

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

  1. Niezakończony i opóźniony rozwój mowy, alalia
  2. Dyslalia - opóźnienie w przyswajaniu sobie języka na skutek zwolnionego tempa wykształcania się pewnych funkcji mózgowych
  3. Afazja - utrata częściowa lub całkowita znajomości języka wskutek uszkodzenia pewnych struktur mózgowych
  4. Oligofazja - niedokształcenie mowy, spowodowane upośledzeniem umysłowym
  5. Trening prawidłowego oddechu, ćwiczenia emisji głosu i dykcji
  6. Stymulacja rozwoju artykulacji
  7. Stymulacja rozwoju mowy w zakresie podsystemów: fonetyczno - fonologicznego, morfologicznego, leksykalnego i składniowego
  8. Stymulacja funkcji słuchowych
  9. Doskonalenie mowy już ukształtowanej ze zwróceniem uwagi na poprawność budowania i wypowiadania wyrazów i zdań, wyrobienie poprawności gramatycznej, zwalczanie agramatyzmów, wzbogacanie słownictwa, kształcenie mowności tj. chęci, odwagi, umiejętności wypowiadania się.

Program terapii logopedycznej opracowany na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy logopedycznej oraz swobodnej obserwacji pacjenta. Wykorzystanie różnych metod pracy logopedycznej wspomagających przebieg terapii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności