Wybierz kompetencje i doświadczenie

TERAPIA INTEGRACJI BILATERALNEJ (TERAPIA BI)

To indywidualny cykl ćwiczeń ruchowych, który pobudza mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. Funkcjonowanie ciała obrazuje działanie i sprawność mózgu, w tym jakość współpracy międzypółkulowej. Ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się, poprzez poprawę w zakresie koordynacji, równowagi i kontroli posturalnej dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać jego schemat. Ćwiczą swoje systemy sensoryczne i rozwijają błyskotliwość w dziedzinie umiejętności motorycznych i intelektualnych, co prowadzi do sprawności w zakresie wykonywania zadań wieloprocesowych. Program przeznaczony jest dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, które mimo dobrego poziomu intelektualnego nie osiągają sukcesów w nauce, osób z trudnościami emocjonalnymi i/lub z zachowaniem, osób które chciałyby doskonalić swoją sprawność intelektualno-ruchową, sportowców oraz wszystkich pragnących utrzymać dobrą kondycję umysłu i ciała. Dzieci z problemami dwustronnej integracji często nie wykorzystują w pełni swoich możliwości; nie mają wykształconej dominacji ręki, mają problem z ruchami dwustronnymi, przekraczaniem linii środka, odróżnieniem strony prawej i lewej, koordynacją ruchową, wykazuję niezborność ruchowa, niemożność wykonywania niezależnych czy naprzemiennych ruchów. Trudności z integracją bilateralną mogą potęgować takie problemy jak: nierozumienie instrukcji, problemy z czytaniem, pisaniem czy mówieniem. Program integracji bilateralnej składa się z wielu ćwiczeń ruchowych, został opracowany, jako sekwencja kolejnych układów ćwiczeń, które powinny być wykonywane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka, aby maksymalnie wspierać jego rozwój i zdolności edukacyjne. Program terapii układa terapeuta po uprzednim przeprowadzeniu diagnozy i wywiadu. Indywidualnie dobrane ćwiczenia wykonywane są przez 4-6 tygodni po czym następuje rediagnoza, monitorowanie postępów pacjenta i dobranie ćwiczeń w oparciu o kolejne etapy rozwoju. Program jest pomocny dla szerokiego spektrum zaburzeń, bez względu na ich stopień, każdy może osiągnąć pewną poprawę.

Dzięki integracji bilateralnej poprawia się:

 • świadomość ciała („gdzie się zaczynam, a gdzie kończę?”),
 • schemat ciała w przestrzeni i poczucie kierunku
 • równowaga statyczna i dynamiczna
 • kontrola postawy
 • współpraca między półkulami mózgu
 • współpraca ciała w obrębie góra – dół, prawo – lewo, przód – tył
 • poczucie kierunku
 • pamięć sekwencyjna i planowanie ruchu
 • automatyzacja ruchów
 • wielozadaniowość
 • działanie funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi i pamięci
 • pewność siebie, poczucie własnej wartości i motywacji
 • BI stanowi doskonałe uzupełnienie innych terapii ruchowych np. integracji sensorycznej, jak również wspiera treningi słuchowe u osób z problemami z lateralizacją i układem przedsionkowym.

Program Bilateralnej Integracji prowadzony jest wyłącznie przez certyfikowanych trenerów i terapeutów, którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania diagnozy, zaplanowania indywidualnego programu ćwiczeń i czuwania nad przebiegiem cyklu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności