Wybierz kompetencje i doświadczenie

BADANIE STOPNIA ZAGROŻENIA DYSLEKSJĄ

Diagnoza i ocena ryzyka dysleksji dziecka w wieku szkolnym.

Celem badania oceny ryzyka dysleksji dziecka w wieku szkolnym jest:

  • Badanie dominacji stronnej (obiekt badania: ręka, oko, ucho, noga)
  • Badanie funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów)
  • Badanie funkcji wzrokowych
  • Badanie użycia języka - artykulacja i komunikacja
  • Badanie pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej)
  • Badanie grafopercepcji

Badanie według odpowiednio przygotowanych  zadań oraz norm dla 3, 4, 5 i 6 latków.

Dzieci, kiedy rozpoczynają naukę w szkole z dużą nadzieją i radością wchodzą w ten nowy dla siebie etap życia. Podobnie rodzice oczekują szybkich i dobrych efektów w czytaniu, pisaniu i liczeniu. Niestety nie wszystkim uczniom dane jest cieszyć się sukcesami. Już w pierwszych tygodniach nauki nauczyciele zauważają nierówny start dzieci. W niemal każdej klasie pierwszej są uczniowie, którzy mają duże trudności w nauce czytania i pisania.

Przyczyny tego stanu są różne. Jedną z nich są zaburzenia rozwoju psychoruchowego, które mogą warunkować wystąpienie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja). Zaburzenia te powstają na skutek fragmentarycznego opóźnienia rozwoju niektórych funkcji poznawczych, głównie tych, które biorą udział w procesie czytania i pisania: słuchowo-językowych, wzrokowo-przestrzennych, funkcji ruchowych i ich integracji.

Warto pamiętać, że dysleksja u dzieci może zaistnieć pomimo inteligencji w normie, dobrze funkcjonujących narządów zmysłów i właściwej opieki zarówno wychowawczej, jak  i dydaktycznej w domu i szkole.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), w celach statystycznych oraz dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika. Polityka prywatności